Olympic Gold Rush

In 2017 kreeg de World Dance Sport Federatie, WDSF, voet aan de grond bij het Internationaal Olympisch Comité, IOC. Breaking werd in 2018 gepresenteerd op de Jeugd Olympische Spelen in Buenos Aires. Het IOC heeft eind 2020 besloten breaking als een officiële discipline toe te laten tijdens de Olympische Spelen 2024 in Parijs. Collabros verricht voor de NADB (Nederlandse Algemene Danssport Bond) een verkennend onderzoek onder belanghebbenden, op basis waarvan NADB, NOC*NSF en Team NL Centra en de Breaking community kunnen bouwen aan een infrastructuur waarlangs succes kan worden behaald tijdens de Olympische Spelen in 2024.

ClientNADB, NOC*NSF, Team NL Centra Rotterdam, EindhovenServicesResearchYear2021

Privacy Preference Center