Huis voor de Kunsten Limburg

Het Huis voor de Kunsten Limburg vervult dé provinciale steunfunctie voor de Limburgse cultuursector (kunsten en erfgoed. Het Huis voor de Kunsten is voornemens een urban platform op te richten dat de Provincie Limburg meer inzicht moet geven in de status quo van urban culture in Limburg, zodat structurele ondersteuning kan worden geboden vanuit het Huis voor de Kunsten en andere subsidieregelingen gericht op cultuur. Het Huis voor de Kunsten ziet dat urban een steeds prominentere rol inneemt in de provincie. Ook de provincie geeft aan hier de komende jaren ondersteuning aan te willen bieden.


ClientHuis voor de Kunsten LimburgServicesConsultancyYear2021Linkhklimburg.nl

Privacy Preference Center