Gemeente Amsterdam

Partners:
Gemeente Amsterdam, Twijnstra & Gudde, Mare
Issue:
Wat is de haalbaarheid van een te realiseren hiphopcentrum met een programmatische visie dat wordt gedragen door de Amsterdamse urban community, in verbinding staat met omliggende voorzieningen in De Nieuwe Kern en zich verhoudt tot de sport-, kunst- en cultuurontwikkelingen in Zuidoost?
Activiteiten:
- Gesprekken met community stakeholders
Deliverable(s):
- Adviesrapport
Betrokken personen:
- Stakeholders uit de muziek, urban art, dans, theater gevestigd in Amsterdam Zuid Oost.