In 2014 waren we op bezoek in de wijk Blixembosch in Eindhoven met een urban sports tour. Het pleintje dat we hadden opgebouwd lag aan een verzorgingstehuis voor ouderen. Enkele ouderen kwamen een kijkje nemen en het eerste contact was gelegd. De vraag werd gesteld of we hip hop projecten voor ouderen konden opzetten. Geen idee, hier hadden we nog nooit aan gedacht. Maar het zaadje was gepland en in 2015 vond het eerste project plaats. Dit project werd misschien wel het project waar wij, en de artiesten de meeste voldoening uit gehaald hebben. Het project won in 2015 de gouden C bij het Fonds voor Cultuurparticipatie en in 2017 de Code Culturele Diversiteitsprijs.

www.projectoldskool.nl