Angelo: ‘Als eerste een shout out naar al onze vrienden en partners, die deze mooie reis mogelijk hebben gemaakt. Zij hebben er mede voor gezorgd dat Emoves een landelijke erkenning heeft gekregen van de BIS (Basis Infra Structuur).’

Op 16 mei jl. publiceerde het Eindhovens Dagblad een artikel over de succesvolle urban arts scene in Eindhoven. Het artikel geeft inzage in Angelo’s krachtige bijdrage aan de ongekende groei die de scene de afgelopen 20 jaar heeft doorgemaakt. Het artikel laat zien hoe je d.m.v. een sterke community, creatieve ideeën en met doorzettingsvermogen een landschap kan doen laten veranderen.

‘De tijd van pionieren ligt inmiddels ver achter ons en de kansen en mogelijkheden zijn, letterlijk, grenzeloos. Er zit zoveel kracht in onze community en er is nog zoveel terrein te winnen. Met Collabros zijn we druk bezig om zowel nationaal als internationaal street culture ruchtbaarheid te geven,’ aldus Angelo.

Online versie van het artikel in het Eindhovens Dagblad van 16 mei 2020: Angelo Martinus tilde urban scene Eindhoven van de grond