Huis voor de Kunsten

Het Huis voor de Kunsten Limburg vervult dé provinciale steunfunctie voor de Limburgse cultuursector (kunsten en…

NADB, NOC*NSF

In 2017 kreeg de World Dance Sport Federatie, WDSF, voet aan de grond bij het Internationaal Olympisch Comité, IOC.…

Urban Dansdagen Sample Culture

De overheid wil een zelfredzame sector die niet (volledig) leunt op overheidsfinanciering. Urban entrepreneurs komen…

Mondriaan Fonds

Kunst en cultuur worden gerekend tot de bemoeigoederen: goederen en diensten waarvan de overheid wil dat iedereen er…

Provincie Limburg Proeftuin Dans

De danssector bloeit als nooit tevoren in de Stedelijke cultuurregio Zuid (Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen). De…

Red Bull

Red Bull BC One is de grootste en meest prestigieuze breakdance-competitie ter wereld en onderdeel van de Red Bull…