Red Bull

Red Bull BC One is de grootste en meest prestigieuze breakdance-competitie ter wereld en onderdeel van de Red Bull Dance activiteiten. Sinds 2012 adviseert Tyrone van der Meer (Collabros) Red Bull Nederland en Red Bull International op het gebied van hip hop en urban danscultuur in strategie en operatie.

Provincie Limburg Proeftuin Dans

De danssector bloeit als nooit tevoren in de Stedelijke cultuurregio Zuid (Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen). De regio heeft veel te bieden voor publiek, dansers en ook makers. Zo zijn er landelijke en grensoverschrijdende dansfestivals, diverse podia, dansscholen en opleidingen, een grote groep (amateur)dansers én een grote diversiteit aan stijlen van klassieke dans tot urban dansvormen. Om het dansklimaat in en vanuit de Stedelijke cultuurregio Zuid verder te verstevigen werken verschillende partners uit deze regio samen aan de Proeftuin Dans: Right Now!

Om dans in de regio meer te versterken en meer bekendheid te geven werken de partners van de Proeftuin Dans samen aan drie programmalijnen. Hierin worden niet alleen nieuwe dansprojecten onderzocht en ontwikkeld om nieuw publiek te trekken, maar ook samenwerkingsverbanden gezocht binnen diverse dansfestivals om nog meer bekendheid te genereren.

Angelo Martinus (Collabros) en Tyrone van der Meer (Collabros) zijn als coördinatoren bij twee van de drie programmalijnen bij de Proeftuin Dans betrokken.

De proeftuin Dans: Right Now! is een initiatief van de danssector, gesteund en mede gefinancierd door de Stedelijke Cultuurregio Zuid en het ministerie van OCW. Naast de Proeftuin Dans: Right Now! zijn er nog 14 andere Proeftuinen verspreid over het hele land van start gegaan.

Mondriaan Fonds

Kunst en cultuur worden gerekend tot de bemoeigoederen: goederen en diensten waarvan de overheid wil dat iedereen er gebruik van moet kunnen maken. De productie van dit type goederen en diensten wordt daarom door de overheid bekostigd via subsidies, vaak vanuit reguliere kunst- en cultuurinstellingen. Urban Arts vist hierbij vaak achter het net doordat ze niet alle vakjes in de subsidieaanvraag kunnen aankruisen, of omdat het totstandkomingsproces anders verloopt dan bij de traditionele kunsten. Dit geldt ook voor street art en graffiti.

Er is in de afgelopen 40 jaar geen andere kunststroming geweest die wereldwijd zo’n impact heeft gehad op het straatbeeld en de huidige kijk op kunst als street art en graffiti.

Het Mondriaan Fonds schakelde Collabros in om de wereld van street art en graffiti te leren kennen en om vanuit nieuwe inzichten tot een nieuw fondsenbeleid te komen.

Collabros heeft een specifiek programma voor het Mondriaan Fonds ontworpen gericht op het verdiepen van de verbinding tussen verschillende stakeholders. Door het actieve en participerende karakter van het programma kregen de stakeholders tijdens de eerste Collabros Learning Lab sessie de kans om met elkaar in gesprek te gaan, elkaar vragen te stellen en zo tot nieuwe inzichten te komen.
Aan Collabros nu de taak om alle verworven kennis te bundelen en als uitgangspunt te gebruiken bij het ontwerpen van de volgende sessie.

Urban Dansdagen Sample Culture

De overheid wil een zelfredzame sector die niet (volledig) leunt op overheidsfinanciering. Urban entrepreneurs komen bij Collabros voor advies. Via een stapsgewijze methodologie, gebaseerd op een participatief en generatief proces, cocreëren we de zachte en harde kanten van de organisatie en exploreren we diverse toekomstscenario’s.

Huis voor de Kunsten

Het Huis voor de Kunsten Limburg vervult dé provinciale steunfunctie voor de Limburgse cultuursector (kunsten en erfgoed. Het Huis voor de Kunsten is voornemens een urban platform op te richten dat de Provincie Limburg meer inzicht moet geven in de status quo van urban culture in Limburg, zodat structurele ondersteuning kan worden geboden vanuit het Huis voor de Kunsten en andere subsidieregelingen gericht op cultuur. Het Huis voor de Kunsten ziet dat urban een steeds prominentere rol inneemt in de provincie. Ook de provincie geeft aan hier de komende jaren ondersteuning aan te willen bieden.

NADB, NOC*NSF

In 2017 kreeg de World Dance Sport Federatie, WDSF, voet aan de grond bij het Internationaal Olympisch Comité, IOC. Breaking werd in 2018 gepresenteerd op de Jeugd Olympische Spelen in Buenos Aires. Het IOC heeft eind 2020 besloten breaking als een officiële discipline toe te laten tijdens de Olympische Spelen 2024 in Parijs. Collabros verricht voor de NADB (Nederlandse Algemene Danssport Bond) een verkennend onderzoek onder belanghebbenden, op basis waarvan NADB, NOC*NSF en Team NL Centra en de Breaking community kunnen bouwen aan een infrastructuur waarlangs succes kan worden behaald tijdens de Olympische Spelen in 2024.