Interview Eindhovens Dagblad

Angelo: 'Als eerste een shout out naar al onze vrienden en partners, die deze mooie reis mogelijk hebben gemaakt. Zij hebben er mede voor gezorgd dat Emoves een landelijke erkenning heeft gekregen van de BIS (Basis Infra Structuur).'

Op 16 mei jl. publiceerde het Eindhovens Dagblad een artikel over de succesvolle urban arts scene in Eindhoven. Het artikel geeft inzage in Angelo's krachtige bijdrage aan de ongekende groei die de scene de afgelopen 20 jaar heeft doorgemaakt. Het artikel laat zien hoe je d.m.v. een sterke community, creatieve ideeën en met doorzettingsvermogen een landschap kan doen laten veranderen.

‘De tijd van pionieren ligt inmiddels ver achter ons en de kansen en mogelijkheden zijn, letterlijk, grenzeloos. Er zit zoveel kracht in onze community en er is nog zoveel terrein te winnen. Met Collabros zijn we druk bezig om zowel nationaal als internationaal street culture ruchtbaarheid te geven,’ aldus Angelo.

Online versie van het artikel in het Eindhovens Dagblad van 16 mei 2020: Angelo Martinus tilde urban scene Eindhoven van de grond

 


Van busreis tot festival. Interview LKCA

We treffen Tyrone (op de foto tweede van links) op zijn werkplek in Rotterdam, met uitzicht op langskomende treinen en geeltjes op de muren met het festivalschema. Aantrekkelijke namen voor sessies als ‘the perfect beat’ en ‘female leadership’ trekken de aandacht. Sidekick Mario is druk bezig met de laatste hand aan de programmering.

Tyrone: “Ik wil met veel mensen in gezamenlijkheid iets doen mét kwaliteit. Ik ben niet van ‘met z’n allen één groot feestje’, het moet wel kwaliteit hebben.” We nodigen vaak ook internationale partners uit die een eigen onderdeel verzorgen op het festival. De centrale regie berust wel bij een kernteam. Tyrone is tenslotte een organisator pur sang, zoals zijn vroegere bijnaam ‘Orga’ bewijst. Alleen dan wordt het voor velen een groot feestje!

“De hiphopcultuur is belangrijk voor mij en die wil ik op de juiste manier naar voren helpen. De cultuur, het erfgoed, de goede dingen van hiphop. Diep van binnen wil ik iets betekenen daarin, voor mezelf en voor anderen.”

Van busreis tot festival

“Ik ben naar Rotterdam gekomen vanuit Twente. In ‘94 kwam ik hier studeren. Door mijn liefde voor hiphop kwam ik al snel terecht in een hiphopcollectief. Je had een heel klein winkeltje, Urban Unit, een van de eerste urban life style winkels, vooral graffiti gerelateerd. Daar raadden ze me aan om naar coffeeshop Twilight te gaan aan de Nieuwe Binnenweg. Dat was een echte hiphop hangout.” En dan komt het moment dat Tyrone zijn uitbundige verjaardags-feesten uitbouwt tot iets groters: “Ik had de videoband ‘Battle of the Year’ gezien en zo kwam het idee van een busreis. In die film zat alles van hiphop, van de muziek tot de hele cultuur. Ik bedacht dat we wel naar het WK Breakdance konden gaan.”

Het organisatietalent van Tyrone blijft niet onopgemerkt: “Ze kenden me van die busreis, dus in ’97 kwam Nighttown dat ze een festival wilden doen. We pakten gelijk die hele hiphopcultuur. Het was een 3-daags festival met als rode draad breakdance. Als naam verzonnen we toen IBE “International Breakdance Event”, omdat we niets anders konden bedenken.”

Van 1998 tot 2005 vindt het IBE plaats in Nighttown en maakt het furore. Dan gaat Nighttown ter ziele en is er even niets. In 2008 verhuist het festival naar Heerlen.

De dynamiek van de underground: 1999 – 2005

Tyrone vertelt over de opkomst van de hiphopdans in Rotterdam, waarin hijzelf maar ook mensen als Aruna Vermeulen, Mario Walden en Lloyd Marengo een grote rol speelden. “Er was wel hiphop in Rotterdam, maar dat was in populariteit ultimate low. In het begin van de jaren ‘90 ging het alleen maar over hardcore, gabber en happy house. De plekken voor hiphop waren minimaal. Toch is dat goed geweest, want vanuit die underground is het heel erg omhoog kunnen komen.”

Waar Aruna zich meer richtte op Rotterdam, koos Tyrone voor het internationale circuit.
Tyrone studeerde toen nog ‘international business and languages’ en ging stage lopen bij Mojo Concerts. Ook programmeerde hij Planet Rock, een hiphopevent in Eindhoven waar 3500 mensen op af kwamen. Andere evenementen in Rotterdam waren National Phonographic, een DJ en Turntablist Festival, het NK Breakdance en Black Soil. Jarenlang was er het ‘ACT Hip Hop Theater Festival’ waaraan alle Rotterdamse theaters en podia meededen, een voorloper van het nu in Londen internationaal vermaarde Breakin’ Convention. Het is een bloeitijd waarin hiphop richting mainstream gaat: “Mario was toen nog danser: bij 010 BBoyz. Hij heeft zelfs voor de koningin gedanst, bij het Scapino ballet en met Conny Janssen Danst. Aruna Vermeulen begon met ‘Gimme a Break’ en de start van het Hiphophuis. Dat was een gigantisch dynamische tijd. Alles begon vorm te krijgen.”

Een huis voor de hiphopwereld

Ook het IBE neemt een grote vlucht. Tyrone: “In het begin deed ik maar wat. Later kom je er achter dat je de juiste personen een podium hebt gegeven. Ik word er blij van als ik zie dat mensen beter worden en er hun carrière van kunnen maken.” Tyrone laat het festival niet meer los: “Hier ligt mijn hart, bij IBE. Ons onderscheidend vermogen is dat het een huis geeft aan de hiphopwereld. Dat vind je op veel andere plekken niet. Toen al kozen we voor de festivalopzet, met bijvoorbeeld een yogaworkshop in de basement. Wat ik vervelend vond was dat Nederlanders weinig zichtbaar waren in de programmering. Slechts 5% was Nederlands. Pas de laatste jaren is daar verandering in gekomen. Met name bij Breakdance zijn we nu leading. Daar heeft het IBE een rol in gespeeld.”

Wat het IBE ook bijzonder maakt, is dat het in landen over de hele wereld op zoek gaat naar talent: “Wij showcasen met alle mogelijke moeite de Oekraïners, de Venezolanen. Laat ik het zo zeggen, met een metafoor van olie: de pure hiphop is ruwe olie. Afgeleide vormen zijn hiphoptheater, een hiphopband, een graffititentoonstelling in de Bijenkorf. Er zijn maar een paar mensen die weten waar ze naar ruwe olie moeten zoeken. Wij zijn daar goed in.” En: “In Nederland heb je het gemaakt als je met je graffiti een expositie in het Rijks krijgt. In Sao Paolo als je alle gebouwen hebt gedaan. Ik ben blijven strijden voor de puurste vorm, dat die respect krijgt. Meestal wordt een afgeleide van hiphop erkend in de gevestigde wereld. Beleids-makers en programmeurs vinden de afgeleide producten interessant, van dans, muziek, graffiti, fashion. We hebben goede voorbeelden van de echte hiphop en die moeten we begeleiden. In het DNA van hiphop moet een stukje ontbering zitten. Jonge mensen die niks hebben en daaruit hun cultuur creëren. Ergens werkt alle hulp die je krijgt de hiphop tegen.”

Petje af en schoenen uit

Het is een dilemma: ga je jongeren opleiden of moeten ze het pad van ontbering volgen en ligt de scholing dus op straat? Tyrone: “Je moet eerst accepteren dat wij ook een geschiedenis hebben. Hiphop komt voort uit ‘rebels zijn’, ‘geen geld hebben’, daarom werkt het ook goed bij jonge mensen. Als je daar artiesten in wilt creëren, dan moeten ze dat pad van ontbering hebben.”

De echt grote talenten ziet hij niet via de dansopleidingen komen: “Als je vraagt aan de jongeren die een dansopleiding beginnen dan zeggen ze allemaal dat ze bij Beyoncé willen dansen of bij Madonna. De jongens die daar dansen, zijn allemaal op IBE geweest. Je moet onderop beginnen en een MBO of HBO opleiding is geen garantie. Het issue dat ik heb met al die opleidingen is dat jongeren afkomen op een valse belofte. Ze doen aan het eind van hun opleiding hun petje af en hun schoenen uit en dan krijg je goede moderne dansers. Dat is ook okay, maar het is geen hiphop. Ik ken jongens die bij Madonna dansen die uit straatarme wijken in Brazilië of Frankrijk komen. Timor heeft zijn dansopleiding niet afgemaakt, maar is gewoon afgereisd. Zo is het hem gelukt.”

Hiphop en dansopleidingen zijn volgens Tyrone twee verschillende dingen: “Je moet die dingen naast elkaar leggen, de ontwikkeling moet van onderop komen, dat is een weg. De andere weg zijn de opleidingen, maar dan kom je op iets anders uit.”

Toch wil hij wel een vorm van hiphopeducatie: “In Jazz heb je de “Jazz Tree”: van het ontstaan tot het heden. Zoiets zou ik wel willen voor de hiphop in Nederland. Dat je vandaaruit kunt leren. Maak dan in plaats van 20 urban dansopleidingen op MBO’s gewoon 1 goede.”

Commercie of cultuur

De toekomst van The Notorious – onder welke naam het IBE zich sterker wil profileren – ligt in de connectie met commercie: “De commercie wil alleen kwaliteit, daar is nog ruimte voor de ruwe olie. Door zo internationaal te zijn, zijn wij ook commerciëler geworden, minder cultureel. Wij hebben partijen nodig als Nike of Red Bull. We willen dat het een totaalevent wordt. We hebben daarbij een dikke vette voorsprong op andere events. IBE is eigenlijk te klein voor alles dat we willen programmeren: ook hiphop uit Afrika en het Midden-Oosten.”

In zo’n 5 jaar tijd heeft Tyrone het publiek zien veranderen: “Het publiek wil op allerlei manieren gepleased worden. Lifestyle is belangrijk. Als festival moet je daarop inspelen, dat alles klopt van de aandacht voor gezond leven tot de muziek.” Een nieuwe ontwikkeling bij de jongeren is dat ze vanuit zichzelf multidisciplinair zijn. Wat onze generatie lastig vindt is dat de kids van nu geen geduld hebben om een ruw product te zijn. Ze hebben geen besef van de geschiedenis, dat kan resulteren in een vorm van luiheid. Maar als wij een goed festival maken, zijn ze wel geïnteresseerd in the big picture, het maatschappelijke verhaal.”


Collabros Learning Lab: Editie Mondriaan Fonds

Kunst en cultuur worden gerekend tot de bemoeigoederen: goederen en diensten waarvan de overheid wil dat iedereen er gebruik van moet kunnen maken. De productie van dit type goederen en diensten wordt daarom door de overheid bekostigd via subsidies, vaak vanuit reguliere kunst- en cultuurinstellingen. Urban Arts vist hierbij vaak achter het net doordat ze niet alle vakjes in de subsidieaanvraag kunnen aankruisen, of omdat het totstandkomingsproces anders verloopt dan bij de traditionele kunsten. Dit geldt ook voor street art en graffiti. 

Er is in de afgelopen 40 jaar geen andere kunststroming geweest die wereldwijd zo’n impact heeft gehad op het straatbeeld en de huidige kijk op kunst als street art en graffiti. 

Het Mondriaan Fonds schakelde Collabros in om de wereld van street art en graffiti te leren kennen en om vanuit nieuwe inzichten tot een nieuw fondsenbeleid te komen. 

Collabros heeft een specifiek programma voor het Mondriaan Fonds ontworpen gericht op het verdiepen van de verbinding tussen verschillende stakeholders. Door het actieve en participerende karakter van het programma kregen de stakeholders tijdens de eerste Collabros Learning Lab sessie de kans om met elkaar in gesprek te gaan, elkaar vragen te stellen en zo tot nieuwe inzichten te komen. 

Aan Collabros nu de taak om alle verworven kennis te bundelen en als uitgangspunt te gebruiken bij het ontwerpen van de volgende sessie.

 

 

 


Press Play

Dansproject Press Play 
Het coronavirus heeft de wereld om ons heen compleet veranderd, maar dit weerhield Collabros en Jennifer Romen (dans academy Oxygen) er niet van om iets nieuws te creëren. Zij stapten af van het oude denken. Dit resulteerde in een productie waarin zij de negatieve kant van de pauzeknop verbeelden: Het dansproject Press Play.

Lege plekken
Angelo Martinus: ‘We zitten in een zeldzame periode. Plekken waar grote groepen mensen normaliter samenkomen, zijn nu volledig leeg, zoals bioscopen, theaters en voetbalstadions. We gaan deze plekken in beeld brengen in combinatie met dans, muziek en poëzie. Met jonge makers uit de regio werken we aan een document dat deze periode en de impact ervan op een artistieke manier laat zien.’

De wereld drukt collectief op pauze
Twintig dansers, drie dichters, een muzikant en een filmmaker zetten zich op 20 locaties in Zuid Limburg in voor dit project.

Angelo: ‘De situatie van voor de coronacrisis keert waarschijnlijk niet terug, maar misschien is dat niet zo erg. We stappen af van het oude denken en creëren iets nieuws: de pauzeknop. In deze productie willen we de negatieve kant van de pauzeknop verbeelden. De onzekerheid, angst en eenzaamheid die daarin centraal staan. Plannen die niet kunnen worden uitgevoerd, bedrijven die geen omzet maken, het persoonlijke contact dat ontbreekt tussen geliefden. De nieuwe wereld die verplicht op slot moet. Maar de pauzeknop biedt ook de gelegenheid om na te denken over de oude wereld. Moeten we terug naar hoe het was? Misschien is de crisis een liefdevolle waarschuwing dat we met de verkeerde zaken bezig zijn. Het geeft ons de tijd om te reflecteren en ons af te vragen wat we mee willen nemen als we weer op ’play’ drukken. We kunnen dus even ademhalen als de wereld op pauze staat. Zelfs in deze moeilijke tijden.’

Het project Press Play is onderdeel van de Proeftuin Dans Right Now! een initiatief van 8 cultuur instellingen in Zuid Limburg.

 

 


Trend paper on urban culture in Journal of Tourism Futures

The article appeared in Journal of Tourism Futures 3rdFebruary 2020 as a trend paper. The article illustrates the added value of urban culture to creative placemaking by addressing the initiatives of Dutch pioneers Tyrone van der Meer and Angelo Martinus in the field of urban culture. The article provides a glimpse into a global youth culture that is mainly invisible to the tourism industry and a foresight in how the tourism industry can pick up on this evolving trend. The article is meant as a wake-up call.

Read the full article.

 


Rondje topsport Nederland

De afgelopen maanden zijn we heel het land doorgereisd om kennis te maken met de diverse CTO’s die mogelijk de thuisbasis gaan worden topsport Breakdance. Het was een interessante reis in een voor ons nog onbekende wereld van topsport en top sportfaciliteiten.

Maar wat direct duidelijk werd is dat de kansen tot samenwerking enorm zijn! De eerste verkenning in deze samenwerking gaan we verkennen op onze conferentie ‘Olympic Gold Rush’ in het Parktheater op 11 december 2019.

 


Red Bull BC One World Final Mumbai

Menno van Gorp wint Red Bull BC One World Final.
Nederlander Menno van Gorp heeft de finale van het WK Breakdance gewonnen in de National Sports Club of India in Mumbai. Hiermee is hij de beste b-boy ter wereld en de eerste danser ooit die de Red Bull BC One World Final voor de derde keer wint. De 30-jarige breaker wist in totaal 15 andere deelnemers uit 14 verschillende landen te verslaan.

De 16 beste breakdancers van de wereld namen het tegen elkaar op voor het oog van de vijftallige jury. In de laatste battle nam de Nederlander Menno van Gorp het op tegen b-boy Killa Kolya uit Kazachstan. Uiteindelijk wist Menno de jury te overtuigen met zijn moves en ging hij er met de wereldtitel vandoor.

"De battles waren niet makkelijk, normaal breaken we 3 rondes, maar mijn tegenstander Killa Koyla ging er vol in. In totaal hebben we 5 rondes gebattled, maar ik heb echt alles gegeven en gelukkig was dat voor vandaag genoeg." aldus Menno.

Energiek Indiaas publiek
Ruim 4.000 bezoekers zorgden voor een enorme energieboost in de zaal, ook dit had positieve uitwerking op de dansers. Menno: "Ik ben helemaal overdonderd, en kan niet wachten tot deze winst met mijn vrienden en familie te vieren".

Red Bull BC One
Red Bull BC One is de grootste en meest prestigieuze een-tegen-een breakdance-competitie van de wereld, het event werd dit jaar voor de zestiende keer georganiseerd en Menno deed in totaal al 6 keer eerder mee. Hij won het kampioenschap in 2014 (Parijs) en in 2017 (Amsterdam), daarmee is hij nu de eerste b-boy ter wereld die de zogenaamde belt voor de derde keer mee naar huis neemt. Ieder jaar krijgen duizenden dansers wereldwijd de kans om zich te kwalificeren via lokale cyphers, in 2019 waren er 30 cyphers over de hele wereld. Uiteindelijk kregen 16 b-boys en 4 b-girls de kans om het podium van de Red Bull BC One World Final te betreden in India.

*Bericht Red Bull Nederland


Good Morning, Mumbai

Fieldtrips

Sinds 2012 adviseert en assisteert Collabros, Red Bull Nederland bij de organisatie van de Red Bull BC One, de meest prestigieuze Breakdance competitie ter wereld. Ieder jaar vinden er in ruim 25 landen nationale en regionale voorrondes plaats en vindt de World Final ieder jaar zijn weg naar een andere wereldstad. In 2019 was het de beurt aan Mumbai want in India is hip hop enorm in opkomst. Er was dan ook absoluut geen gebrek aan publieke belangstelling en media aandacht.

Nederlander Menno van Gorp wist de titel voor de 3e keer te winnen. Een unieke prestatie want nooit eerder slaagde een breaker er in de titel meer dan twee keer te winnen. De Red Bull BC One World Final werd voorafgegaan door een week vol community building. Tijdens het gratis Red Bull BC One Camp kon de lokale community in dans battles, workshops en talkshows direct in contact komen met internationale toppers, artiesten en organisatoren.

 

Fieldtrips

Sinds 2012 adviseert en assisteert Collabros, Red Bull Nederland bij de organisatie van de Red Bull BC One, de meest prestigieuze Breakdance competitie ter wereld. Ieder jaar vinden er in ruim 25 landen nationale en regionale voorrondes plaats en vindt de World Final ieder jaar zijn weg naar een andere wereldstad. In 2019 was het de beurt aan Mumbai want in India is hip hop enorm in opkomst. Er was dan ook absoluut geen gebrek aan publieke belangstelling en media aandacht.

Nederlander Menno van Gorp wist de titel voor de 3e keer te winnen. Een unieke prestatie want nooit eerder slaagde een breaker er in de titel meer dan twee keer te winnen. De Red Bull BC One World Final werd voorafgegaan door een week vol community building. Tijdens het gratis Red Bull BC One Camp kon de lokale community in dans battles, workshops en talkshows direct in contact komen met internationale toppers, artiesten en organisatoren.

 


Angelo Martinus wint Cultuurprijs

Rabo Publieksprijs: Jury Rapport
Angelo Martinus is de ambassadeur als je het hebt over Urban in Eindhoven. Naast dat hij het boegbeeld is voor de hele scene is hij een kartrekker, maar ook een verbinder. Binnen de Urban scene is er niemand die hem niet kent. Maar ook daarbuiten weet hij partijen met Urban te verbinden. En dat is hetgeen wat hem zo bijzonder, uniek en onderscheidend maakt. Door de doelgroepen te verbreden met bijvoorbeeld projecten als

Old Skool, waarbij ouderen met Urban in aanraking komen, weet hij meerdere mensen enthousiast te maken voor het fenomeen Urban en de impact te vergroten. Zonder hem was er geen bloeiende ontwikkeling op Urban arts in Eindhoven. Want wie Eindhoven zegt, zegt ook Urban en dat hebben we voor een groot deel te danken aan Angelo.

Over de Eindhoven Cultuurprijs
Cultuur Eindhoven reikt ieder jaar de Eindhoven Cultuurprijs uit in twee categorieën: de Stimuleringsprijs en de Waarderingsprijs. De winnaars worden gekozen door een jury, dit jaar bestaande uit: voorzitter Angelique Bellemakers, Esther van Kalken, Gerard Zwartkruis, Marjolein Calon en Annemarie Pijnappel. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €7500 en een bijzonder beeld gemaakt door Edhv.
Naast beide prijzen wordt er in 2019 voor het derde jaar tevens een Rabo Publieksprijs uitgereikt ter waarde van €7500. Rabobank Regio Eindhoven heeft deze ter beschikking gesteld voor de genomineerde met de meeste stemmen.

*Bericht Cultuur Eindhoven

https://www.youtube.com/watch?v=17jrLQBSqv4