13 April. Bijeenkomst. Is er ruimte voor HipHop & Urban Culture in Limburg?

Het Huis voor de Kunsten Limburg organiseert in samenwerking met Collabros een open bijeenkomst met als doel een antwoord te formuleren op de vraag of er ruimte is voor hip hop en urban culture in Limburg.

Hip hop en urban culture worden in het culturele domein steeds significanter en hebben een domeinoverstijgend en interdisciplinair karakter. Hip hop en urban communities bewegen zich dwars door de domeinen sport, cultuur en welzijn heen. Daarmee dragen ze bij aan een verrijking van al deze sectoren.

Open bijeenkomst urban arts

Voor de open bijeenkomst op 13 april nodigen we je uit om samen de toekomst van hip hop en urban culture in Limburg te verkennen. Deze sessie is toegankelijk voor iedereen in Limburg die zich bij dit onderwerp betrokken voelt. De opbrengsten van deze bijeenkomst vertalen we naar meer mogelijkheden en verankering van hip hop en urban culture in Limburg.

 

Praktische informatie

  • Datum/tijd: Woensdag 13 april 2022, 09.30-16.00 uur (inclusief lunch)
  • Locatie: Congrescentrum Het Forum Elmpterweg 50, 6042 KL Roermond. Gratis parkeren.

Aanmelden open bijeenkomst urban arts

 

Ik was al aangemeld voor de bijeenkomst van 9 december 2021
Als je was aangemeld voor de bijeenkomt van 9 december 2021, die in verband met de toen geldende coronamaatregelen is uitgesteld, is opnieuw aanmelden niet nodig. Je ontvangt komende week via email een uitnodiging voor een korte herbevestiging.